تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
پاییزی پر از حرف...


دنیا را از نوع میسازم همه ی خاطرات خوب بد همه را به دست باد میسپارم درست است زمان میبرد ولی من تلاشم را میکنم .

دنیای جای بدیست ولی ارزش یه بار جنگیدن را دارد !! به جنگ تا نگویند نجنگید و  تسلم شد بجنگ تا بگویند مردانه جنگید و مردانه هم زندگی کرد .

#قدر_لحظه_هایمان_را_بدانیم

۲۲ آبان ۹۶ ، ۲۲:۳۵ ۰ ۱۶