تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
پاییزی پر از حرف...


پاییز که باشد نفس کشیدن سخت است . پاییز که باشد تو نباشی سخت است. پاییز باشد نفسم نباشد سخت است میدانم که روز میایی نفسم .

بهار آمد نفس نیامد ، تابستان آمد عشق نیامد ، پاییز آمد جانِ جان نیامد ، مانده است این زمستان سرد اگر نیایی بهار را دیگر نخواهم دید. 

#بی_تاب 

۰۹ آبان ۹۶ ، ۲۲:۴۹ ۰ ۶۲ پاییز